Zavlažování šité na míru

Picture4 Pro zpracování projektu automatické závlahy a přípravu cenové kalkulace je nezbytná naše návštěva u klienta.
Každá zahrada je originál - profilem, složením a rozmístěním vegetace, umístěním a vydatností vodního zdroje atp., proto pro odhad ceny není určující pouze výměra zavlažované plochy. Tato návštěva i zpracování návrhu je zcela zdarma.
Při prvním kontaktu s klientem zjistíme na místě rozsah a dispozice plochy, která má být zavlažována. Následně je zpracován návrh systému závlahy včetně rozpočtu. Obvykle bývá projekt připraven velmi rychle - již do druhého dne, při větším rozsahu prací může být čas nutný pro jeho zpracování o něco delší. Návrh vám doručíme osobně, ale v případě vašeho zájmu a potřeby je možné ho zaslat i e-mailem nebo podat informace telefonicky.

Závlaha rotačními a rozprašovacími postřikovači

Picture5 V podzemí se nachází potrubní rozvod, na němž jsou v určitých vzdálenostech umístěny postřikovače. Ty se tlakem vody vysunou nad povrch a postřikují velice přesně a rovnoměrně požadovanou travnatou plochu.
Při správném rozmístění postřikovačů, umožňujícím jejich vzájemné překrývání při postřiku, lze snížit dobu zavlažování celé plochy často jen na několik desítek minut v jednom cyklu.
Systém je vždy rozdělen na několik sekcí podle velikosti zavlažované plochy, vydatnosti zdroje a také z důvodů rozdílných požadavků na množství vody a dobu zavlažování pro jednotlivé sekce. Je také kombinován s kapkovou závlahou pro keřovou výsadbu.

Kapková závlaha

Picture6 Podstata kapkové závlahy spočívá v optimálním dávkování vody, která je rostlinám dodávána těsně ke kořenům, pozvolna a v malých dávkách. Nezvlhčuje se celá plocha povrchu záhonu, ale jen část. Bez obav lze zalévat třeba v pravé poledne, rostliny se nespaří, protože voda je okamžitě vsakována ke kořenům a tím se ochlazuje.
Úspora spotřeby vody proti klasické závlaze postřikem činí od 25 % až do 75 %.