Instalace závlahy v nově zakládaných zahradách

Picture7 V nově zakládaných zahradách se před vysetím trávníku vykope přibližně 25 - 30 cm hluboká rýha a podle projektu se provede rozvod vody plastovým trubním rozvodem PE-LD příslušného průměru a instalace postřikovačů. Rýha se zasype, zhutní a uvede do původního stavu. Zahrada je připravená k vysetí trávníku nebo položení travního koberce.

Instalace závlahy ve vzrostlých zahradách

Má-li se automatická závlaha instalovat do již vzrostlého trávníku, nejprve se ručně či strojově (v závislosti na velikosti zahrady) sejme travní drn. Travní porost se zakryje a na podložku se uloží vyhloubená
zemina, aby nedošlo k poničení trávníku. Práce od sejmutí drnu po
opětovné usazení trvají cca 1-2 dny. Po tuto dobu se musí sejmutý
Picture8 travní drn především v letních měsících i několikrát denně zalévat,
aby nezaschl. Po instalaci se zemina vrátí zpět, zhutní se a drn je usazen zpět na své místo. Při pokládce kapkové závlahy se po dokončení výsadby položí kapkovací potrubí a záhon se může zasypat mulčovací borkou nebo kačírkem.

Jak dlouho instalace trvá?

Doba realizace systému automatické závlahy závisí na velikosti zahrady. Dá se říci, že u standardního rodinného domu se zahradou do
cca 1000 m2 instalace obvykle trvá 3-4 dny.

Zazimování

Picture9 Před zimou je nutné celý systém důkladně vypustit, a tak Vás budeme po skončení každé sezóny kontaktovat, abychom se domluvili na termínu, kdy přijedeme závlahu vypustit. Vypuštění se provádí pomocí silného kompresoru, který vytlačí veškerou vodu ze sytému ven.